top of page

Eiendomsdeling

Ved deling av eiendom, blir et areal av en eksisterende eiendom fradelt, opprettet som en egen eiendom (ny matrikkelenhet) og tildelt eget matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer). Den nye eiendommen registreres i grunnboka og i matrikkelen (eiendomsregisteret og eiendomskartet).  Bestemmelser omkring deling av eiendom finnes i Plan- og bygningsloven Matrikkellova

 

Ønsker du bistand til dette, ta kontakt med oss. Vi kan også utarbeide forslag til situasjonsplan for delingen.

bottom of page