top of page

Byggesøknader

Oppføring av tilbygg, påbygg, underbygg eller plassering av bygning, konstruksjon og anlegg, søknadspliktig.

Søknadsplikt gjør det mulig for kommunen og vurdere om tiltaket kan gjennomføres i samsvar med vedtak gitt i medhold til plan- og bygningsloven (pbl) Vedtak om søknadsplikt følger av pbl kap 20. Pbl §20-2 regulerer hva slags tiltak som er søknadspliktig. For slike saker er det krav om bruk av ansvarlige foretak jf. Pbl §20-3

 

Vivos byggkonsult tilbyr tjenester som ansvarlig søker iht. pbl

bottom of page